Symboly obce

Erb

V modrom štíte je na zvýšenej oblej pažiti, preloženej zlatým snopom obopätým strieborným šikmým kosákom so zlatou rukoväťou, kráčajúca zlatá striebrohrivá, striebrokopytá a striebrochvostá kobyla. Motívom erbu je poľnohospodársky námet z odtlačku obecnej pečate zo 40. rokov 19. storočia. Je to hovoriaci symbol. Erb bol prijatý obecným zastupiteľstvom 27. februára 2000 a je zapísaný v Heraldickom registri SR pod číslom HR: R-149/2000. Autormi erbu sú Leon Sokolovský, Sergej Pančák a Peter Kónya.

Vlajka

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách 1/8 bielej, 1/8 žltej, 2/8 modrej, 1/8 bielej, 1/8 žltej a 2/8 zelenej. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvoma zastrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.