História obce

Osídlenie nastalo koncom eneolitu a začiatkom doby bronzovej – mohyly skupiny východoslovenských mohýľ.

Obec je doložená z roku 1363 ako Alsou Kabalapataka, neskôr ako Kwbwlnyche (1372), Kubolnicha (1414), Kobulnica, Kobylnice (1920), Kobylnice (1927); maďarsky Kobulnica, Kabalás.

V roku 1391 v majetkovom spore s Cudarovcami pripadla obec Rozgonyovcom. Obec patrila panstvu Čičva, v 19. storočí Bánovcom, Dessewffyovcom a iným.

V roku 1493 mala 7 port, v roku 1715 mala 1 opustenú a 6 obývaných port, v roku 1787 mala 40 domov a 273 obyvateľov, v roku 1828 mala 32 domov a 237 obyvateľov.

Za I. ČSR obyvatelia pracovali prevažne v poľnohospodárstve a v lesoch. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Giraltovciach.

 

Vyšná Kobylnica:

Obec je doložená z roku 1363 ako Felseu Kabalapataka, neskôr ako Felsevkubolnicha (1410). Obec patrila panstvu Čičva. V roku 1493 mala 1 obývanú a 1 opustenú portu.